1985 yılında İstanbul’da doğan Ahmet ÇİÇEKCİ ilk ve ortaöğrenim tahsilini yine İstanbul’da tamamladı. Lisans eğitimini Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, yüksek lisans eğitimini ise işletme dalında tamamladı. Çalışma hayatına Enerji Ticareti alanında başlayan Ahmet ÇİÇEKCİ, uzun yıllar Enerji Ticareti ve İş Geliştirme alanında özel sektörde çalışmalarını sürdürdü. 2010 yılında dahil olduğu Ortadoğu Enerji şirketinde, Yatırımlar ve İş Geliştirme Müdürü olarak görev almaktadır. 10 yılı aşkın süredir enerji sektörü tecrübesi bulunan Ahmet ÇİÇEKCİ, Yenilenebilir Enerji alanında yatırım, proje geliştirme, finansal fizibiliteler ve mevzuatlar konusunda uzmandır. Biyokütle, Güneş, Rüzgar ve Jeotermal Enerji alanında 200 MW üzerinde proje geliştirmiştir. Enerji sektöründe yürürlükte olan mevzuatların geliştirme aşamasında aktif rol oynamıştır. Birçok sektörel STK bünyesinde aktif görev üstlenmiştir.