Atmosferik Bilimler alanında 20 yıllık deneyime ve Afet Yönetimi alanında 10 yıllık tecrübeye sahiptir. Çalışmaları temel olarak afet risk yönetimi, afet müdahale planlaması, hidro-meteorolojik afetler ve iklim değişikliği üzerine yoğunlaşmaktadır. Meteoroloji, klimatoloji ve afet yönetimi alanlarında çeşitli projelere katıldı. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nün üyesi ve üyesidir. Aynı zamanda İstanbul Valisi Danışmanı.