Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen, hidroklimatoloji konusunda uzmanlaşmış bir iklim bilimcidir. Lisans derecesini 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümünden, yüksek Lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 1996 ve 2000 yıllarında Arizona Üniversitesi, Hidroloji ve Su Kaynakları bölümünden almıştır. Takip eden üç yıl boyunca Hawaii Üniversitesi Uluslararası Pasifik Araştırma Merkezi’nde Doğu Asya Muson hadisesinin modellemesi üzerine çalışmıştır. 2004 yılında İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’ne katılmış ve halen orada çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmaları daha çok iklim değişikliği ve su kaynaklarına etkisi konusundadır. 2012-2013 yıllarında Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi’nde bu konuyu Türkiye açısından değerlendiren bir çalışma gerçekleştirmiştir. Dr. Şen, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin 5. Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında da “uzman hakem” olarak görev almıştır.