Proje yönetiminde on beş yılı aşkın deneyimi bulunan Sayman, çevre ve sürdürülebilirlik konularında 50’den fazla projenin yürütülmesinde uzman veya yönetici olarak aktif rol aldı. 100’ün üzerinde konferans, eğitim ve çalıştaya konuşmacı veya moderatör olarak katıldı. İklim değişikliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik konularında uzmanlık geliştirdi, çok sayıda rapor, rehber, kitap ve makalesi yayınlandı. Avrupa Birliği müktesebatı kapsamında çeşitli çevre direktiflerinin Türkiye’ye uyumlaştırılması konusunda “düzenleyici etki analizi” çalışmaları yürüttü. Türkiye dışında, Avrupa’nın birçok ülkesinde ve Amerika’da yer aldığı proje ve etkinlikler oldu, 2 yıl Macaristan’da çalıştı. REC Türkiye Direktörü olarak, kuruluşun projelerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirmesine liderlik etti. Avrupa Birliği Çevre Ödülleri (ABÇÖ) programı Ulusal Koordinatörü ve REC Türkiye ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı’nın (KSSP) Direktörüdür. Kamu Yönetimi lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde, ODTÜ’de Uluslararası İlişkiler yüksek lisansını tamamladı. Georgetown Üniversitesinde araştırmalarda bulundu.